Klanten

Whitepaper

Smart Customization Whitepaper

Wilt u meer weten over de resultaten die behaald kunnen worden met Smart Customization, vraag dan onze whitepaper aan.

Aanvragen

Besi

Case Smart Customization

De achtergrond

Fico B.V. maakt deel uit van de Besi Groep en ontwerpt, verkoopt en produceert apparatuur voor de back end semi-conductor industrie. Fico levert zeer hoogwaardige oplossingen voor een high end markt. Technologisch innovatief en meestal onder extreme markteisen.

De probleemstelling

Bij aanvang van het project verkeerde de semi-conductor industrie in een diep dal. Dit betekende voor Fico een toenemende druk op kosten, grotere productvariëteit en kortere levertijden. Hoge technische risico’s en grote interne inspanningen (kosten) zetten de marges onder druk. Als antwoord op de marktsituatie werd onder meer een nieuwe productfamilie, de Compact Line, ontwikkeld. Maar er moest meer gebeuren. Het “Product Company Project”, waaraan IPL een bijdrage heeft geleverd, kreeg tot opdracht de organisatie en specificatiewerkwijze zo in te richten dat gevraagde korte levertijden en kostenniveaus ook daadwerkelijk gerealiseerd konden worden.

De aanpak

Belangrijk bij de aanpak was het creëren van draagvlak in de organisatie. Het kernteam ondernam, samen met enige werkgroepen en het Compact Line ontwikkelingsproject, de volgende stappen:

  1. Visievorming op doelstellingen en aanpak.
  2. Bepalen van projectdefinitie, procesindicatoren en oplossingsrichtingen.
  3. Uitwerken van een nieuwe productstructuur en documentatieopzet met de Compact Line als voorbeeld.
  4. Uitwerken van nieuwe werkwijzen in het offerte-, specificatie- en logistieke proces.
  5. Uitvoeren van een pilot om de uitgewerkte werkwijzen te toetsen en het communiceren van de resultaten.
  6. Invoeren van oplossingen en beheersorganisatie.

Het succes

Door een sterke vereenvoudiging geen separate organisatiefunctie (2 FTE) meer voor het aanmaken van offertes; dit doen de projectmanagers nu zelf.

Daarnaast is het uitbesteden naar goedkope productievestigingen eenvoudiger.

 

besi-succes

IPL-bijdrage

  • uitvoeren analyses
  • genereren oplossingen
  • inbrengen kennis
  • procesbegeleiding

Meer informatie

Voor meer informatie: tel. 040 – 750 55 90 / office@ipl.nl