Klanten

Whitepaper

Smart Customization Whitepaper

Wilt u meer weten over de resultaten die behaald kunnen worden met Smart Customization, vraag dan onze whitepaper aan.

Aanvragen

Damen

Case Smart Customization

DE ACHTERGROND

Damen Shipyards ontwerpt en bouwt met wereldwijd 8.000 werknemers jaarlijks zo’n 180 sleepboten, jachten, high-speed schepen en marineschepen op meer dan 30 werven. De vaartuigen variëren van standaard tot klantspecifiek (“One-off”). Het ontwerp en de engineering vinden plaats in Gorinchem, waarbij de detail engineering en productie grotendeels in het buitenland worden uitgevoerd.

DE PROBLEEMSTELLING

Damen kende de afgelopen jaren een behoorlijke groei. Vooral de productgroep High Speed Craft (HSC) groeide exponentieel. Deze groei legde een grote druk op de ontwerp- en specificatieactiviteiten. Daarbij vraagt de markt ook nog om lagere productkosten en kortere levertijden. Bovendien verwachtte de HSC-productgroep voor een aantal scheepstypen een verdere groei in omzetvolume. Duidelijk werd dat dit met de bestaande werkwijzen niet te realiseren was. Aan het Smart Axe project de vraag om, met ondersteuning van IPL, tot oplossingen te komen.

DE AANPAK

Het Smart Axe project is in 3 fases uitgevoerd:
1. Awareness: Creëren van bewustzijn wat Smart Customization voor de Damen organisatie kan betekenen.
2. Feasibility study: Aan de hand van een concreet voorbeeldscheepstype (de FCS2610) is in een pilot bewezen dat de Smart Customization methodiek haalbaar is voor Damen.
3. Implementatie: Volledig uitwerken van het FSC2610 “smart” documentatie-pakket (Design & Proposal, Engineering, Suppliers). Verder zijn de bijbehorende “smart” processen en werkwijzen ingevoerd. Ook is Product Management ondersteuning ingericht. Voor Verkoop is een Configurator App ontwikkeld en de output hiervan in opties / varianten is gekoppeld aan het documentatiepakket.

HET SUCCES

Damen heeft besloten om alle hiervoor geschikte scheepstypen conform de Smart Axe methodiek te gaan verkopen, specificeren en produceren.

damen-succes-sc

IPL-BIJDRAGE

• Smart Customization awareness
• analyse van specificatie-processen
• inbreng methodiek- en ICT-kennis
• ondersteuning bij selectie en invoering web based Configurator App
• procesbegeleiding en onder-steuning bij projectuitvoering