Smart Customization

Wat is Smart Customization?

Smart Customization is een manier van organiseren waarbij het beheren en vastleggen van het eigen product, de operationele realisatieprocessen en de geautomatiseerde ondersteuning nauw op elkaar worden afgestemd.

Smart Customization betekent voor een bedrijf dat het in staat is om binnen gemaakte afspraken met een minimale inspanningen specifieke klantwensen te realiseren. Volgens het model van Treacy en Wiersema combineert het Customer Intimacy en Operational Excellence. Het spanningsveld tussen Tijd, Kwaliteit en Kosten wordt drastich verlaagd.

Product

Binnen het productportfolio onderscheiden we verschillende productcategorien. Met de juiste keuzes voor productstandaardisatie en -modularisatie kan met voorgedfineerde oplossingen de klantwens ingevuld worden. Kenmerkend voor de aanpak is de wijze van bepalen van de productinformatie, productmodules, productstructuren. Binnen de methodiek wordt een kapstok gedefineerd waar alle productgegevens en processen eenduidig aan opgehangen worden.

Processen

Binnen Smart Customization kunnen op hoofdlijnen 3 Order-Engnineering processoorten worden onderscheiden. Elk van die processen sluit aan bij het productsoort dat moet worden voortgebracht. Producten die modulair zijn opgebouwd vragen een andere procesondersteuning dan standaard of klantspecifieke producten. Kenmerkend voor de aanpak is de opzet van de informatie binnen en de interfacing tussen de processtappen.

Automatisering

Smart Customization kan niet zonder ondersteunende automatisering. De functionaleit van een productconfiguator is essentieel voor het risicoloos omgaan met productmodules, – afhankelijkheden, – versies en overige gegevens. De interfaces tussen processen vragen bij voorkeur ook een koppeling van systemen. De bij het product genoemde kapstok is de leidraad voor de inrichting van de automatisering.

Meer informatie: